Предлагаме Ви списък с базовите съпортни услуги, които извършваме в сервизните ни офиси в градовете София, Велико Търново, Варна, Бургас, Русе, Видин, Пловдив и Стара Загора.

Всички регистрирани клиенти на електронния магазин HPSHOP получават 5% отстъпка от показаните по-долу цени при посочване на потребителско име или номер на регистрация в магазина.

ВИДОВЕ СЕРВИЗНИ УСЛУГИ Цена в лв. с ДДС
Инсталиране/Преинсталиране на драйвери за контролери, адаптери, модули, периферия24.00/драйвер
Инсталиране* на ОС за потребители**72.00
Преинсталиране*** на ОС за потребители (цена на час)48.00
Инсталиране на приложен софтуер****48.00
Процедура за запазване на възстановими данни (цена на час)36.00
Диагностика на монитор/принтер/скенер36.00
Профилактика на преносим компютър48.00
Профилактика на компютър48.00
Профилактика на принтер за домашна употреба36.00
Профилактика на бизнес принтер72.00
Извънгаранционен ремонт и профилактика (без цената на резервните части)48.00 - 72.00
Забележки:
* Под инсталиране на операционна система се разбира използване на Recovery CD и Drivers CD от основния пакет на компютъра. Стандартната софтуерна инсталация се състои от зареждане на операционната система, драйверите и помощните програми, включени в основния пакет, и изпълнение на тестове за проверка
** Операционни системи за потребители: MS Windows 2000 Professional/XP Home/ XP Professional/Windows Vista/Windows 7/Windows8
*** При преинсталиране се използва CD от Microsoft, закупено предварително от клиента, и допълнително се качват необходимите драйвери и помощни програми
**** Приложен софтуер, закупен предварително от клиента: MS Office 2003/2007/2010/2012, кирилизация, антивирусни програми