Integrated Data Protection
Appliance (IDPA) DP4400

е конвергирано решение за управление на всеки един аспект от процеса по архивиране и възстановяване

Spec Sheet Data Sheet

Image
Накратко за

Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA)

Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) DP4400 е конвергирано решение за управление на всеки един аспект от процеса по архивиране и възстановяване. Решението е от типа all-in-one и обединява дейностите по архивиране, възстановяване, репликация, моментен достъп и възстановяване (instant access and restore), анализ, търсене, интеграция с различни хипервайзори (hypervisors), връзка към различни облачни услуги за отдалечено дългосрочно съхранение на архиви и възстановяване.

IDPA DP4400 се базира на Dell EMC PowerEdge 14G сървърната платформа и обединява в едно софтуер за управление на процесите и хардуер за съхранение на архивите, заемащи само 2U място в сървърния шкаф. Решението предоставя възможност за надграждане на локалното място от 8TB до 24TB със стъпка от 4TB и от 24TB до 96TB със стъпка 12TB, само с добавянето на лицензен ключ, без необходимост от инсталиране на допълнителен хардуер и през прекъсване на предоставените услуги.

Image

СИЕНСИС АД e водеща българска ИТ компания,
която успешно проектира, доставя и внедрява комплексни информационни системи за нуждите на корпоративни клиенти и големи организации в България.

СИЕНСИС е доставчик на технологии и услуги, които адаптира и внедрява, използвайки Бизнес ориентиран подход към клиентите си. Експертите ни помагат на корпоративните и публични организации да разберат бизнес стойността на инвестициите в ИТ проекти, за да бъдат сигурни, че техните решения за финансиране на ИТ ще позволят да бъдат достигнати дългосрочно търсените бизнес възможности.