• Пълната продуктова линия на HP Enterprise: сървъри, дискови масиви, системи за архивиране и възстановяване на данни, UPS устройства и мрежово оборудване
 • Пълната продуктова линия на HP Inc.: настолни и преносими компютри, работни станции, компютърна периферия, с изключение на модели от серията Pavilion;
 • Пълната продуктова линия на Cisco systems: сървъри и мрежово оборудване
 • Продуктова линия EMC/DELL ( в процес на сливане): сървъри, дискови масиви, системи за архивиране и възстановяване на данни и мрежово оборудване
 • Oracle/SUN хардуер;

 • Пълната продуктова линия на HP Enterprise: сървъри, дискови масиви, системи за архивиране и възстановяване на данни, UPS устройства и мрежово оборудване
 • Пълната продуктова линия на HP Inc.: настолни и преносими компютри, работни станции, компютърна периферия, с изключение на модели от серията Pavilion;
 • Пълната продуктова линия на Cisco systems: сървъри и мрежово оборудване
 • Продуктова линия EMC/DELL ( в процес на сливане): сървъри, дискови масиви, системи за архивиране и възстановяване на данни и мрежово оборудване
 • Oracle/SUN хардуер;
 • За продукти извън горепосочените също може да бъде предложена поддръжка. За повече информация, моля да се свържете с нас.

Сервизна заявка може да бъде подадена по един от следните начини

 • По телефон: чрез обаждане на националния телефонен номер за поддръжка 0700 16 036 (24x7)
 • По телефон: чрез обаждане на официалния телефонен номер на Централата на СИЕНСИС АД +359 2 958 36 00 (08:30 ч. до 20:30 ч. от понеделник до петък)
 • По факс: чрез изпращане на факс-съобщение на номер +359 2 958 30 36
 • На място: чрез посещение на сервизните депа в София и страната в рамките на официалното работно време.
 • По електронна поща: чрез изпращане на електронна поща на адрес support@cnsys.bg
 • Онлайн (само за корпоративни клиенти): чрез онлайн достъп с потребителско име и парола директно до интегрираната информационна система за сервизно обслужване.

 • Име на клиента;
 • Име на организацията ( само за корпоративни клиенти);
 • Телефон за връзка;
 • Адрес на клиента;
 • E-mail за връзка;
 • Описание на повредата/проблема;
 • Продуктов номер на дефектиралия продукт;
 • Сериен номер на дефектиралия продукт;
 • Договор ( само за корпоративни клиенти)
 • За крайни клиенти: Гаранционна карта на дефектиралия продукт и Фактура за дефектиралия продукт ( копие или оригинал)

След като Вашата заявка бъде валидирана от интегрираната информационна система за сервизно обслужване на СИЕНСИС АД получавате уникален идентификационен номер за проследяване на статус и получаване на информация.

При нужда можете да изтеглите Форма на Заявка за отстраняване на проблем – за корпоративни клиенти Изтегли

 • По телефон: чрез обаждане на националния телефонен номер за поддръжка 0700 16 036 (24x7) и съобщаване на уникалния идентификационен номер на Вашата сервизна заявка.
 • По телефон: чрез обаждане на официалния телефонен номер на Централата на СИЕНСИС АД +359 2 958 36 00 (08:30 ч. до 20:30 ч. от понеделник до петък) и съобщаване на уникалния идентификационен номер на Вашата сервизна заявка.
 • На място: чрез посещение на сервизните депа в София и страната в рамките на официалното работно време за София (08:30 ч. до 20:30 ч. от понеделник до петък) и за страната (09:00 ч. до 18:00 ч. от понеделник до петък) и съобщаване на уникалния идентификационен номер на Вашата сервизна заявка.
 • Онлайн (само за корпоративни клиенти): чрез онлайн достъп с потребителско име и парола директно до интегрираната информационна система за сервизно обслужване на база уникалния идентификационен номер на Вашата сервизна заявка.